Vanwege de COVID 19 pandemie, zijn we helaas niet in staat om onze gebruikelijke feesten te organiseren. We gaan nog wel door met het opzetten van een aantal virtuele evenementen. Wij hebben echter besloten om voor onze huidige leden hun lidmaatschap een jaar kosteloos te verlengen (geldt alleen voor leden die vanaf 1 Maart 2020 actief lid waren). Echter onze vaste kosten voor website, zoom lidmaatschap, opslag, etc gaan gewoon door. Mocht u onze vereniging willen steunen in deze kosten, dan kunt hier een vrijwillige bijdrage leveren zodat we na deze pandemie weer verder kunnen gaan met het organiseren van leuke en gezellige evenementen ten behoeve van de Nederlandse gemeenschap in DC en omgeving. U krijgt dan als dank een leuke herinnering van ons.


steun DC Dutch

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Donation

* Mandatory fields
*Email
*First name
Preposition
tussenvoegsel. eg "van der"
*Last name
*Address
*City
*Zipcode
*Phone
*Amount ($USD)
Comment
 
Log in

DC Dutch , P.O. Box 85, Gambrills, MD 21054

Powered by Wild Apricot Membership Software