Nationale Dodenherdenking 2018

  • 4 May 2018
  • 1:30 PM - 3:00 PM
  • Nederlands Carillion, Arlington Cemetery, Arlington, VA

Op vrijdag 4 mei 2018 zullen de Ambassadeur en de Defensieattaché met beperkt militair ceremonieel een krans leggen bij het 'Netherlands Carillon', ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking.

De ceremonie begint om 13.55 uur met de aankomst van de Ambassadeur en de Defensie Attaché. Aansluitend wordt door hen de krans gelegd. Stipt om 14.00 uur volgen twee minuten stilte. Dit is hetzelfde tijdstip als waarop in Nederland de herdenkingsceremonie wordt uitgevoerd bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.

U bent van harte uitgenodigd om deze ceremonie bij te wonen. Ook familieleden, vrienden en kennissen zijn van harte welkom.

Het volledige tijdschema voor deze jaarlijkse herdenking is als volgt:

13.45 uur            Uiterlijke tijdstip van aankomst bij het Nederlands Carillon.

13.55 uur            Aanvang ceremonie, aankomst Ambassadeur en Defensie attaché, gevolgd door kranslegging.

14.00 uur            Twee minuten stilte.

14.02 uur            Het Nederlands volkslied wordt gespeeld op het Carillon.

14.05 uur            Toespraak van de Ambassadeur.

14.15 uur            Gelegenheid voor militairen en overige aanwezigen om de krans te groeten.

14.45 uur            Einde ceremonie.


Log in

DC Dutch , P.O. Box 85, Gambrills, MD 21054

Powered by Wild Apricot Membership Software